Cursuri de Management EducaţionalI. MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR - program acreditat de MENCS prin Ordinul 3633/12.04.2016 - 120 ore - 30 CPT. Module:
1. Managementul organizaţiei şcolare - 23 ore - 6 CPT
2. Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ - 23 de ore - 6 CPT
3. Managementul proiectelor - 23 ore - 6 CPT
4. Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale. Legislaţie şcolară - 23 ore - 6 CPT
5. Managementul calităţii educaţiei ore - 6 CPT

II. MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE DE LA COMUNICARE LA DESCENTRALIZARE - program acreditat de MENCS prin Ordinul 4475/06.07.2016 - 120 ore - 30 CPT
1. Comunicare şi relaţii publice în organizaţia şcolară - 23 ore -6 CPT
2. Marketing educaţional şi analiza de nevoi. Oferta educaţională - 23 ore - 6 CPT
3. Managementul curriculum-ului - 23 ore - 6 CPT
4. Şcoala şi comunitatea - 23 ore - 6 CPT
5. Inspecţia şcolară. Descentralizarea financiară şi administrativă a învăţământului - 23 ore - 6 CPT

Ambele programe asigură formarea în domeniul managementului educaţional cu 60 CPT conform Art. 246 alin (1) şi Art. 257 alin (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, care sunt necesare înscrierii în Corpul Naţional de Experţi în Managementul Educaţional.


Cursurile conţin şi ultima bibliografie pentru concursurile de ocupare a funcţiei de director.


Cursurile se desfăşoară sâmbăta şi duminica şi durează 4 luni.Costul ambelor programe este de 1600 RON, plătibil în rate.